SVANEMERKET OG ALLERGY CERTIFIED

AllergyCertified er et internationalt allergimerke, hvor misjonen er å sertifisere produkter, så forbrukerne får mulighet for at velge hudvennlig.

Det vil aldri være parfyme og allergene konserveringsmidler som f.eks. MI i AllergyCertified produkter.

Det finnes to offisielt anerkjente miljømerker for kosmetisk produkter: EU’s Blomsten og det nordiske Svanemerket.

Når du velger miljømerket kosmetikk får du produkter som belaster miljøet minst mulig. Svanemerket produkter skal også leve opp til en rekke krav om sunnhet.

Alle markedsførte kosmetiske produkter i EU skal leve opp til EU’s kosmetikklovgivning og være sikre for menneskers sunnhet. EU’s kosmetikklovgivning satser primært på å beskytte forbrukere, den inneholder ikke spesifikke miljøkrav til kosmetiske produkter.

Miljømerker er primært utviklet med fokus på å minimere belastningen på miljøet, men går på noen områder også videre enn kosmetikklovgivningens regler om sunnhet. Ved å velge Blomst- eller Svanemerkede kosmetiske produkter får du derfor produkter som lever opp til merkenes skarpe miljøkrav og overholder kosmetikklovgivningens krav til forbruker sikkerhet, samtidig som at de på noen områder strekker seg enda lenger ifht forbrukersikkerhet enn det lovgivningen foreskriver.

Blandt miljøkravene er krav om stoffenes bio nedbryting, deres potensiale for å opphopes i miljøet samt giftighet for vannlevende organismer. Samtidig stilles det krav til mengen og typen av emballasje. Blomsten skiller seg vesentlig fra Svanen i og med at den kun gis til såpe, shampoo og balsam, hvor Svanen kan gis til alle typer kosmetiske produkter.

Dessuten stiller Svanen en rekke krav til innholdet av stoffer, som er potensielt sunnhetsskadelig, hvor Blomsten primært tar miljøhensyn. Blomsten forbyr stoffer med de værste sunhetsskadelig effekter, som feks stoffer som mistenkes å være kreftfremkallende.

Hva får du når du velger svanemerket kosmetikk?

Når et produkt har fått Svanemerket betyr det at det oppfyller en rekke krav både til sunnhet og miljø. Du kan lese samlet krav til Svanemerket kosmetikk -http://www.svanemerket.no/svanens-krav/hovedside-hud-har/hudpleieprodukter/

ALLERGY CERTIFIED

AllergyCertified er et internationalt allergimerke, hvor misjonen er å sertifisere produkter, så forbrukerne får mulighet for at velge hudvennlig.

Det vil aldri være parfyme og allergene konserveringsmidler som f.eks.

MI i AllergyCertified produkter.

Les mer om allergimerket her http://allergycertified.com

Eksemplene gjelder for svanemerket kosmetikk

 • ​Produkter som markedsføres til spebarn og barn under 12 år må ikke inneholde parfyme- eller aromatiske stoffer.
 • ​Det må ikke inneholde stoffer som er klassifiseret som allergifremkallende ved hudkontakt eller allergifremkallende ved innånding. En unntakelse herfra er parfymestoffer som er klassifisert allergifremkallende, kan inneholde i produkter til voksne, men kun i ekstremt lave mengder.
 • ​Det må ikke inneholde stoffer som er klassifiseret mistenkt for å ha alvorlig langtidseffekter som feks er kreftfremkallende og reproduksjonsskadelige.
 • ​Produktet må ikke inneholde spesifikke stoffgrupper som feks parabener, borater og perborater, triclosan.
 • ​Det må ikke inneholde stoffer som er på EU’s liste over stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende.
 • ​Anbefalinger fra EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed ( VKF) vedrørende konkrete ingredienser skal følges.
 • ​Produktet må ikke inneholde nonomateriale unntatt hyderet silica, som anvendes som slipemiddel i tannkrem. Hvis VKF finner det sikkert å anvende i spesifikke stoffer på nanoform i solbeskyttelseprodukter, kan disse også tillates.
 • ​Det må ikke anvendes konserveringsmidler til annet en konservering av selve produktet. Dvs produktet må ikke ha antibakteriell virkning.
 • ​I lærprodukter og tannpasta må det kun anvendes konserveringsmidler, aroma- og fargestoffer som også er godkjent som fødevaretilsetningsstoffer.
 • ​I hårfarger må det ikke anvendes stoffer som er allergifremkallende for hud, også selv om disse ikke er offisielt klassifisert. Det finnes per dags dato ikke Svanemerket permanente hårfarger.
 • Hennahårfarger må ikke inneholde lawsone. Dessuten stilles strenge krav til produktets innhold av miljøbelastende stoffer. Som feks stoffer som er langsomt nedbrytbare kan opphopes i miljøet eller er giftige for miljøet.
 • Det stilles også krav til emballasje mengden og type. Til slutt er det krav om etikettens tekst, å sikre en optimal forbrukeropplysning.

​Zenz Stavanger​  |  ​Øvre Holmegate 34, 4006 Stavanger  |  Telefon: 51 123753  |  E-mail: lene@zenz-stavanger.no

​Organic hair by Zenz Stavanger © 2015